Innovativa lösningar som lyfter ert företag
Från att ha varit ett renodlat säljföretag för lyftanordningar har EdmoLift AB gjort en lång resa. Idag är bolaget en viktig samarbetspartner för företag inom vitt skilda branscher som önskar smarta lösningar gällande materialhantering. I deras rika produktsortiment finns allt från saxlyftar till hissar och ergonomiska arbetsstationer.
– Det är egentligen bara fantasin som begränsar våra produkters användningsområden, säger VD Anders Wahlqvist.
EdmoLift AB är ett anrikt företag som varit verksamt ända sedan 1964. Men under resans gång har det hänt en hel del. Bland annat har företaget genomfört en sammanslagning med det tidigare renodlade säljföretaget Edmo Sales AB. Det har även skett en enorm utveckling av produkter, nya kundsegment har tillkommit och personalstyrkan har vuxit. Idag finns företaget representerat ibland annat Frankrike, Belgien, Storbritannien, Ryssland och Tyskland.
–När jag började på EdmoLift AB var omsättningen cirka 20 miljoner kronor. Kort därefter berättade jag för personalen att om fem år ska vi omsätta 50 miljoner. Då trodde nog de flesta att jag var galen. Men det gjorde vi och det var ändå bara början på allt som skett sedan dess, säger Anders med ett leende.

Huvudkontoret finns idag placerat i Härnösand. Sedan finns även ett rikstäckande nät av serviceföretag som agerar på uppdrag av EdmoLift AB. Företaget har även ett regionalt återförsäljarnät som erbjuder en rik variation av produkter för olika former av materialhantering. Det kan handla om saxlyftar, lyftvagnar eller speciallösningar som skräddarsys för att lösa kunders logistiska problem.
– Vi gör lyftbord från 200 kilo upp till 40 ton, med lyfthöjder på allt från en halvmeter upp till åtta meter. Vi har bland annat hjälp BAE med utrustning som lyfter olika stridfordon, förklarar Anders.
Men det kan lika gärna handla om mindre hjälpmedel som assisterar vid till exempel avlastning av pallar från lastbilen till lastkajen. Användningsområdena är många och genom sitt smarta modulsystem kan EdmoLift tillhandahålla ett otal kombinationer och variationer av en produkt, så att den passar just ert företags behov.

Med åren har EdmoLift AB även sett till att bredda kundunderlaget så att flera olika branscher finns representerade. Just för att undvika att bli alltför konjunkturkänsliga. För att säkerställa deras högt ställda krav på kvalité har EdmoLift gjort stora investeringar i en

Edmo Lift AB

Bransch:
Maskiner/Utrustning

Telefon: 0611 – 837 80


Email:
anders.wahlqvist@edmolift.se

Hemsida:
www.edmolift.se

Adress:
Edmo Lift AB
Jägaregatan 11
87142 Härnösand

| 13 SENASTE FÖRETAGEN